Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province
+86 18602580957
sales@shybearings.com

Transmission parts distributor P 28-3C3

Transmission parts distributor

Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@shybearings.com https://www.shybearings.com/

Bearing size and model

L 28 – 3 C4** SUZUKI SWIFT MAHRUTİ UÇ 28*62*22/19
J 30 – 3 C4 HINO
J 32 – 2 CZ3 HINO KAMYON YENI MODEL GRUP ÖN 32*75*20
J 35-5 CG 38** 35*80*21
P 25 – 21 AC3**B SUZUKI MAHRUTI UÇ 25*32,5*17
P 25 – 27 CG 38 HINO KAMYON MAHRUTİ UÇ 25*62*18
P 27-6 CG40** ISUZU
P 28-3C3
P 30-30C3
PL 25-7-A-CG38 ISUZU NPR9 MAHRUTİ UÇ 25*52*18
U 35-6ACG38
U 35-8BCG38
U 45-2 C3
5205 NR C3 ISUZU 8-94205-104-0-MAZDA 2200 25*52*20,6
126  6*19*6
127W
129 WA  9*26*8
MF 128 ZZ M C3 ………………………………….. 8*12*3,5
323/32 CN
HR 320/22 XJ
HR 320/28 XJ-A
HR 320/32 XJ
HR 322/28
HR 322/32
HR 303/28 C
HR 30305 C
HR 30306 C
HR 30307 C
HR 30306 C-A-1NF
HR 31303 J
HR 32204
HR 32008 XJ-A
HR 32009 XJ-A
HR 32206 CN
HR 32207 CN
HR 32307 CN
HR 32308 CN
HR 32207 J-A- MITSUBISHI
HR 32208 J-A-1 MITSUBISHI
HR 6304 C3
HR 6305 NXC3 UR ISUZU – TOYOTA  90363-25019 – Ford Otosan
6202-10 DDU
6202-16 M ZZ C3E 16*35*11
6202-16 M DDU ………………………………….. 16*35*11
6202 VV NCX CM ISUZU NPR ALTERNATÖR 8-94156-585-0 ve 1 15*35*11
6203 VV NCX CM ISUZU NPR ALTERNATÖR 17*40*12
6207 DDU NR 35*72*17
6304 DDW C3 ISUZU ŞAMPİYON ALTERNATÖR ( yeşil RS kapak ) 20*52*15
6306 DDU NR* ŞANZUMAN 30*72*19
6307 DDU NR* ŞANZUMAN 35*80*21
6308 DDU NR* ŞANZUMAN 40*90*23
6309 DDU NR* ŞANZUMAN 45*100*25
60/22 22*44*12
60/22 DDU ………………………………….. 22*44*12
60/22 ZZ NISSAN   ŞANZUMAN   48165-L 8000 ve 9000 22*44*12
60/28 DAIHATSU 90043-63106   –   NISSAN 89701-44190 28*52*12
60/28 AZZ 28*52*12
60/28 DD ………………………………….. 28*52*12
60/32 ………………………………….. 32*58*13
60/32 ZZ 32*58*13
60/32 DDU ………………………………….. 32*58*13
60/32 NR C3 32*58*13
62/22 NISSAN-MITSUBISHI   ŞANZUMAN 22*50*14
62/22 ZZ 22*50*14
62/22 DDU NISSAN   10110-0131 22*50*14
62/22 NR C3 22*50*14
62/28 C3 Mazda 9960-66-2563 / Mitsubishi MD703856 / Toyota 39693-2000 28*58*16
62/28 ZZ 28*58*16
62/28 DDU HYUNDAİ MİNİBÜS ŞANZUMAN 28*58*16
62/28 DDU C4 28*58*16
62/28 NR C3 DAIHATSU 90043-63195 28*58*16
62/28 ZNR 28*58*16
62/32 ………………………………….. 32*65*17
62/32 ZZ 32*65*17
62/32 DDU C3 ISUZU 5-09800-055-0 32*65*17
62/32 NR C3 ………………………………….. 32*65*17
63/22 C3 ISUZU 8-97047-932-0 / NISSAN 38440-30K00 22*56*16
63/22 ZZ 22*56*16
63/22 DDU C3 ………………………………….. 22*56*16
63/22 NR C3 MITSUBISHI L 300 KAMYONET GURUP ARKA 22*56*16
63/28 ………………………………….. 28*68*18
63/28 ZZ ………………………………….. 28*68*18
63/28 DDU 28*68*18
63/28 NR C3 MITSUBISHI L 300 KAMYONET KAMALI MİL 28*68*18
63/32 35*75*20
63/32 ZZ 35*75*20
63/32 DDU C3 35*75*20
63/32 NR C3 Isuzu NPR grup arka 8-94455-830-0 / Mazda 9960-63-3643 35*75*20
63/32 ZNR Isuzu kamyon şaft grup mili / KİA prizdirekt 35*75*20
63/32 DDU NR ISUZU GRUP 35*75*20
62201 DDU C3 12*32*14
62205 DDU 25*52*18
62305 DDU C3 25*62*24
B 8-74 T12BDDNCXMC3E ALTERNATÖR RULMANI – MITSUBISHI 8*22*11
B 8-75ZZMC3 8*24*9
B 8-79 T12BDDNCX1MC-01 ALTERNATÖR RULMANI – MITSUBISHI MD 611150 8*23*11
B 8-80 CG120 ALTERNATÖR TULMANI –  MITSUBISHI MD 349097
B 8-85 T12DDNCXMC3E ALTERNATÖR RULMANI – MAZDA, MAZDA, PEUGEOT BOXER 8*23*14
B 8-97 CG120** ALTERNATÖR RULMANI 8*24*12/10
B 8-111AT1XAZZ1MC5E02
B8-116T1XZZ1NXM
B 8-138 A-A-T1XZZ-01
B 10-46 T12DDNCXCG1-01 ALTERNATÖR RULMANI – HITACHI 10*23*11
B 10-50 T12DDNCXCG1-01 ALTERNATÖR RULMANI – HITACHI, NISSAN 23120-58S01 10*27*11
B 10-65 T1XDDGCM ALTERNATÖR RULMANI 10*26*10
B 12-57 T1XDDW1NCXC ALTERNATÖR RULMANI – HITACHI, OPEL DİNAMO 12*32*13
B 12-79 VV C4 ALTERNATÖR RULMANI – TOYOTA 90363-12010 12*40*10/14
B 13Z-1-A-DDU-BC3** ALTERNATÖR RULMANI – NISSAN 54325-35F00 13,7*42*13
B 15Z-51 CC4** ALTERNATÖR RULMANI – MITSUBISHI MD 014802 15,943*40*12
B 15-48 C3 15*42*15
B 15-69 T12DDWNCXCM ALTERNATÖR RULMANI – ISUZU NKR 55 –  YERLİ COROLLA 15*35*13
B 15-70 A1T1XGRZZ1C-01 ALTERNATÖR RULMANI 15*32*11
B 15-86 AT1XDDG3*W-G01 ALTERNATÖR RULMANI –  HONDA, MAZDA,MITSUBISHI,TOYOTA 15*47*14
B 15-92 VV7C3X28U76U05 ALTERNATÖR RULMANI 15*40*12
B 15-94 T1XDDG3-GC2E01 ALTERNATÖR RULMANI – MITSUBISHI 15*47*18
B 16-7-A-1T12C4** ALTERNATÖR RULMANI 16*42*13
B 16-8 BC4** ALTERNATÖR RULMANI – ISUZU 5-09081-001-0 16*40*12
B 17-96 ALTERNATÖR RULMANI
B 17-99 T1XDDG8CG16E EM ALTERNATÖR RULMANI – HONDA, BOSCH 1120905012 17*52*17
B 17-102 AT1XBDDG48-01 ALTERNATÖR RULMANI – PROTON MD 618679 17*47*14
B 17-107 T1XDDG3-GC-01 ALTERNATÖR RULMANI – FORD FIESTA, ESCORT, PEUGEOT 17*47*18
B 17-114 DDWAXC4** ALTERNATÖR RULMANI – ISUZU NPR 66 VOLANT, CHAMPION 17*40*12/20
B 17-116 T1XDDGCMR ALTERNATÖR RULMANI – MITSUBISHI 17*52*18
B 17-123 T1XDDG8C3E*01 ALTERNATÖR RULMANI – MERCEDES BOSCH 1120905103 17*52*21
B 17-126 DDWC3E** ALTERNATÖR RULMANI 17*62*17 / 17,6
B 17-127 T1XDDCG01 KOMATSU İŞ MAKİNASI, SCANIA, VOLVO BOSCH ALT. 1120905097 17*62*20
B 18Z-1 B1C3** TOYOTA DİREKSIYON 90363-18038 19*38*10
B 19Z-16C3**SA**
B 20-60CC3**
B 20-87C3**R
NCB 20-6 T1XDDULCG-01 MITSUBISHI ŞARJ DİNAMOSU 20*52*26
B 20-112 AC3** DAIHATSU ŞANZUMAN 90043-63056 20*47*9
B 20-122* C3**UR ISUZU KBD ŞANZUMAN 8-94124-765-0- 8-97063-365-0 / NISSAN 20*47*16
B 20-135DDUC3
B 20-141 C3**U1**UR SUZUKI ŞANZUMAN 09262-20101 20*62*16
B 20-147VCG14
B 20-151 T1XDDWCM ISUZU NPR 66 ŞARJ DINAMOSU 8-97083-290-0 20*52*16
B 20-160J1C3**SE** 20*52*12
B 20-161J1C3** 20*52*14
B 22-19 C3**UR ISUZU, NISSAN ŞANZUMAN 32219-V5201   32219-V5250 22*62*17
B 22-27 C3** SUZUKİ VİTARA ŞANZUMAN 22*52*15
B 22-29J1CG12 SUZUKİ VİTARA ŞANZUMAN     09262-22023 22*56*15
B 22Z-17DD
B 23-9 DDU28ACG60** TOYOTA COROLLA GERGİ 23*47*7
B 24Z-1C3**UR
B 24Z-2 C3**UR DAIHATSU / TOYOTA 90363-25014 25*63*17
B 25-83 C3** NISSAN ŞANZUMAN 32273-G1000  AUDI 25*58*16
B 25-109C3 25*52*15
B 25-139 C3 MITSUBISHI ŞANZUMAN, PRİZDİREK MD 706495 25*68*18
B 25-145 C4** TOYOTA ŞANZUMAN 90363-25016 25*63*17,5
B 25-147 CMR HYUNDAI ŞANZUMAN 25*62*19
B 25-157 A-A-CG14**UR MITSUBISHI MD 700207 25*68*18
B 25-163 ZNXC3** TOYOTA COROLLA 1,3 ve 1,6 Yerli Şanzıman 90363-25060 25*60*19 / 27
B 25-164 AZNXC3** TOYOTA AE101, EE100 ŞANZUMAN 90363-25034 25*60*25/17
B 25-165
B 25-166 Q FORKLIFT, ASANSÖR 25*67*15 / 26
B 25-198 CG12** HYUNDAI, KIA, MITSUBISHI L300 ŞANZUMAN 25*63*18
B 25-238 AT1XNXUR-01 TOYOTA COROLLA Y.M 25*68*19
B 25-246 T1XNXC3**
B 28-35 C3
B 30-39 GC4**S-A-** TOYOTA COROLLA ARKA AKS 1988 DAIHATSU 90369-30013 30*62*24 / 16
B 30-72 C3** TOYOTA ŞANZUMAN 90369-30041 30*62*67.8 / 16
B 30-83 C3 NISSAN ŞANZUMAN ( KAPAKSIZ + NR ) 32273-N 9000 30*72*19
B 30-90C3
B 30-93 AC5** DAIHATSU – HIJET 1990  ARKA AKS 2RS KAPAKLI  90043-63048 30*72*19
B 30-120C3 TOYOTA HILUX 30*80*21
B 30-126 NR*C3** TOYOTA ŞANZUMAN 90363-30037 30*75*20
B 30-127 AC3**UR TOYOTA ŞANZUMAN ( KAPAKSIZ + NR ) 30*75*20
B 30-141C4**UR 30*68*16
B 30-145C3SA 30*62*16
B 30-148C3 30*63*16
B 31Z-16 C4** NISSAN 43215-E 4100 30*70*22 / 17,5
B 32-3 CC5 NISSAN                                     43215-18000 32*62*16
B 32-10 C5 NISSAN VANETTE, LAUREL ARKA AKS  43215-H5000 / 43215-52L60 32*72*19
B 32-14 C3**UR TOYOTA                                   90363-32017 32*80*20
B 32-14 NRX3*C3**UR TOYOTA                                   90363-32019 32*80*20
B 32-18NXC3 32*80*23
B 32-8C
B 35-53 A-A-C4**S-A- 88107 1989 TOYOTA CRESSIDA ARKA AKS 35*72*26 / 17
B 35-68 B1C3**UR TOYOTA-DAIHATSU                9036335002 35*85*21
B 35-79Q
B 35-80 AC4 NISSAN – ISUZU GEMINI ŞANZUMAN (LASTİK O-RING) 35*72*22 / 21
B 35-112LQ
B 35-113SQ
B 35-115LQ
B 35-133CG33
B 35-135-CG33
B 35-137C3
B 35-138-A-C3**
B 35Z-4*C3**
B 40-121-A-C3**SA** TOYOTA – DAIHATSU  90363-40024 40*72*14
B 40-153C3 40*72*16
B 40-47CC3
B 40-68C3**
B 40-92MQ
B 40-93SQ
B 40-94SQ
B 40-97MQ
B 45-41C3
B 45-65MQ
B 55-59NXR 55*100*17
BD 17-21-A-DD7DNXCG01 TOYOTA SUPERCHARGER 90369-17003 17*46*21
EP BD 17-29 TOYOTA HELUX V KAYIŞ
BD 25-9 AT12CG45** ISUZU 8-97080-184-0 25*52*23,3
BD 25-9 T12C3**UR ISUZU KBD GRUP ARKA ( 2RS+SEGMAN KANALLI ) 8-94124-766-0 25*52*23,3
BD 25-17 CA20** TOYOTA 90363-25028– DAIHATSU ŞANZUMAN 90043-63096 25*60*27-19
BD 35-17 A-A-T1XCG2-03    FİAT DOBLO KLİMA KASNAK    25*65*22
HTFO 45-6-A-2G5NXC-01    ISUZU
HTFO 45-7-A-G5NC3**1    ISUZU
HTFR 25-34 G5U1UR4    PEUGEOT  307
HTFR 27-6  G5UR4
HTFR 28-20 G5U42UR4
HTFR 30-50 G5UR4
HTFR 35-46 G5NUR4
HTFR 40-15AG5UR4
HTFR 45-45 G*AF    HONDA
HTFR 45-45 GU1U42*OA F    HONDA
HTFR 45-46 G*AF    HONDA
HTFR 45-46GSA**-01 F
HTFR 65-11 G5UR4
TM 2/28* NR*C3** DAIHATSU 90043-63196 / SUZUKI 09262-28018 Şanzıman 28*58*16
TM 204 C3
TM 205 C3**U40A MAZDA – ISUZU ŞANZUMAN 25*52*15
TM 206 C3
TM 206 NC3
TM 207*NC3**UR
TM 207-A-25NR*C3**UR
TM 208 NC3**U2UR  ISUZU 8-94167-637-0 – MAZDA Şanzıman ( 2RS Kapaklı ) 40*80*18
TM 208NXR*C3**UR  ISUZU 8-94167-637-0 – MAZDA Şanzıman ( 2RS Kapaklı ) 40*80*18
TM 210C3**U2U40NUR
TM 212NX1RX1*C3**UR
TM 3/28-A-NR*C3** MAZDA – ISUZU – MITSUBISHI ŞANZUMAN MH 040097 28*68*18
TM 3/32 NR*C3** MAZDA NPR59 GRUP – ISUZU ŞANZUMAN 32*75*20
TM 305-A-12CG20**SC
TM 303 C3
TM 305-A-12CG20
TM 305 NR
TM 305NR*C3**
TM 306 NR C3** TOYOTA  ŞANZUMAN 30963-2012 30*72*19
TM 306H-A-10NX11C3*03
TM 306-A-3NC3**
TM 307-A-2NC3**U40A01
TM 307A4NX4RX5*CG28**UR
TM 307 NR*C3** ISUZU 5-09800-071-0 /Mitsubishi Kamyon / Nissan 32203-T 9010 35*80*21
TM 308 NR*C3** ISUZU NPR59 KAMALI MİL ARKA – MAGIRUS – MITSUBISHI CANTER 40*90*23
TM 309 NR*C3** MITSUBISHI CANTER ŞANZUMAN MH 040052 45*100*25
TM 310 NR*C3**U2 ŞANZIMAN 50*110*27
TFM 35-7 G5UR4 MITSUBISHI PRENSES SAFİR OTOBÜS MAHRUTİ MH 042070 /HYUNDAI 35*90*23
VP 25-3A
VP 25-4 Toyota 90365 – 25020 25*43,5*15
VP 30Z-3
VP 31 -1 NXR
VP 31 – 2 ANX1R TOYOTA ÇİFT KABİN MAHRUTİ KUYRUK 90365 – 31003 31*55*20
VP 31 – 3 NXR TOYOTA ŞANZUMAN 90365 – 31005 31*55*20
VP 33-6 A Toyota 90365 – 33004 33*60*20,4
VP 34-1 Toyota 90365 – 34002 34*58*13
VP 34-4 NXRX TOYOTA 34*64*22
O25-3AC3**SAU32 TOYOTA ŞANZUMAN
O25-5AC3** TOYOTA ŞANZUMAN                9036525005 25*52*18
O25-5NR*C3** TOYOTA ŞANZUMAN                9036525005 7   SEKMANLI 25*52*18
O25-51 G2
O25-52NXC3**U32
O32-2BNR*C3** TOYOTA ŞANZUMAN                9036532011     SEKMANLI 32*75*20
O35-5-A-NR*C3** TOYOTA – DAIHATSU ŞANZUMAN      9036535001 35*85*21
O44Z-1-A-NC3
O50-9G5
4BN502552 MİTSUBİŞHİ MASURA
4FA503205
4DFB503238 HONDA ACCORD ALTERNATÖR KİLİTLİ
4FWJ-253324 ISUZU NPR59 KAMALI MİL                 9000966060
22 TM 06 C3 U1 NISSAN                 32219-86W00 22*62*17
25 TM08ANX1C3**U40A01 TOYOTA  90363-25027   90363-25038
25 TM 09 NXC3**UR
25 TM 11 C3
25 TM 15 A-A-1CMSA**U02
25 TM 18C3**U40NUR
25 TM 21 NXC3**UR TOYOTA COROLLA 1,3 ve 1,6 Yerli Şanzıman 90363-25060 25*60*19 / 27
NTFO25-57G5NR*C3**01
27 TM 01 C4 HYUNDAI KAMYONET PRİZDİREK ÖN MAZDA F 520-17-181 27*68*18
28 TMD 01 T1XC4**U40A 28*45*18
29 TM 01NCG25**UR
29 TM01NXCG25**SA**01
30 TM 02 C3**UR
30 TM 04 NXR*C3**SA** CHRYSLER  NEON 30,72*17
30 TM 05 NX2C3** ISUZU 8970189210 30*72*19
30 TM 11 NC3**UR TOYOTA – DAIHATSU ŞANZUMAN 90363-30059 30*75*21
30 TM14NX1CA135**SA01
30 TM15-A-17CG28**U01
30 TM31ANXRX2CG1-01
30 TMD02T1XNR*CG37*01
32 TM 03 NXC3**UR TOYOTA KAMYONET, MİNİBÜS PRİZDİREK 90363-32024 32*80*23
33 TM 01 NXC3**SA**U-02 CHRYSLER 33*80*19
35 TM 11-A-NC3** ISUZU NPR66 GRUP ARKA 8-97035-048-0 35*80*23
35 TM 11NX1C3
35 TM 22 NR*C3** CHRYSLER
40 TM 02 NXR*C4** 40*90*25
40 TM 05 NXC3 UBU1 TOYOTA – DAIHATSU – CHEROKEE JEEP 90363-40033 40*92*25,4
40 TM 06 NR*C3**
40 TM 08 NXC3**SA**UB02 40*92*25
45 TM 01 NXC3**UB**U1 45*100*28
45 TM 04 NC3**U40A 45*110*28
50 TM 02 NC3**U40A
50 TM 03 NC3**263U40
R 25-9D+X41Z-2 MITSUBISHI 1990 COLT ÖN TEKER / L 100 MİNİBÜS 25*52*21
R 32-4B NISSAN                                        4021073000 32*69*28
R 35-23 G5 ISUZU – NISSAN 38120-06P00 35*80*34
R 35-67
R 38-10
R 40-17 ISUZU TROOPER ARKA 9-00093-627-2 40*80*18 / 16 / 20,5
R 41 Z 17
R 45 Z – 5 A SA MAZDA DİFRANSİYEL YAN AYAR 0118-27-350 A 45*80*21
R 55-5 AS-A-** TOYOTA
R 59 Z-7U42***0A F
R 59 Z-7U42***A F
R 62-3*0A F
R 62-3*AF TOYOTA
R 70-16 U1
R 92 Z-6GAPN4B**

Wholesale bearings, complete bearing types, and low prices. Please contact us if you have any needs.sales@shybearings.com https://www.shybearings.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *