Yandian Industrial Park, Linqing City, Liaocheng City, Shandong Province
+86 18602580957
sales@shybearings.com

Automotive wheel bearing supply  B8-74D

Automotive wheel bearing supply  B8-74D

We are a bearing manufacturer , please contact us if you have any needs. Sales@shybearings.com. https://www.shybearings.com/

B8-74D NSK 8*22*11
B8-75ZZC3 NSK 8*24*9*10
B8-79D NSK 8*23*11
B8-85D NSK 8*23*14 NTN SCBA37LH 奥拓/蓝鸟/金杯/V31
B8-85D NMB 8*23*14 NSK B8-85D
SCBA37LH NTN 8*23*14 NSK B8-85D 海南马自达/长安面包
B10-46D NSK 10*23*11
62000LLU NTN 10*26*10
B10-50D NSK 10*27*11 U11U12U13 公爵王
SC00A06LH1 NTN 10*27*11 NSK B10-50D
SC0081LH NTN 10*27*14 红旗
63000-2RS JAF 10*26*12
63001-2RS JAF 12*28*12
B12-57 NSK 12*32*13
317 FKC 15*32*11 KOYO 295 海狮面包B15-70
B15-70 NSK 15*32*11 FKC 317
B15-69D NSK 15*35*13 KOYO 279 原雅阁/皇冠3.0/佳美
398 NSK 15*35*13 NSK B15-69 凌志300/400
6202/X2B2RS KOYO 15*35*14 NSK 62202DDU
3202-2RS NSK 15*35*16 A–B
348 FKC 15*38*19 KOYO 348 海狮面包
319 FKC 15*43*13 丰田克罗娜
336 KOYO 15*46*14 3114-PD1-044 本田EG8
B15-86D NSK 15*47*14 KBC AT303/15 金杯海狮/海马/佳宝
B15-94D NSK 15*47*18
382 FKC 15*52*16 KOYO 382 KBC DG1552
DG1552 KBC 15*52*16 KFC 382
B16-8BC4 NSK 16*40*12
B17-114DD NSK 17*40*12/20 TROOPER
B17-102 NSK 17*47*14 NSK 6303DDU 长安面包/公爵王
B17-107 NSK 17*47*18 TMSC0391V4 NSK B17-96
2B17-4A NSK 17*47*24 红旗
B17-101 NSK 17*52*16 DG175216
DG175216 KOYO 17*52*16 NSK B17-101 原雅阁/切诺基/皇冠3.0
437 KOYO 17*52*16 KOYO DG175216 凌志300/400
B17-99 NSK 17*52*17 SC03A21LHA 17BC05S3NSE
17BC05S3NSE2 NAC 17*52*17 NSK B17-99
B17-116 NSK 17*52*18
B18Z-1B1C3 NSK 18*38*10
B20-157D NSK 20*42*9
B20-122 NSK 20*47*16
B20-161 NSK 20*52*14
B20-151 NSK 20*52*16
汽车空调专用压缩机轴承
型 号 品 牌 尺 寸 对应型号 适 用 备 注
30BD219 NSK 30*47*18
30BD40 NSK 30*55*23 U11 – U13
30BD5222 NSK 30*52*22 KOY DAC3052 雅阁/皇冠3.0/佳美
DAC3052 KOYO 30*52*22 30BD5222
30BGS10G NAC 30*52*22 30BD5222
30BG05S2G NAC 30*52*22 30BD5222
32BD4718 NSK 32*47*18 奥拓/长安之星/英格尔
32BD45 NSK 32*55*23 32BG05S1
32BG05S1 NAC 32*55*23 32BD45
35BD5020 NSK 35*50*20 35BG05S7G 本田思域
35BG05S7G NAC 35*50*20 35BD5020
35BD5220 NSK 35*52*20
35BD5222 NSK 35*52*22 DAC355222 奥迪A6帕萨特
35BD219 NSK 35*55*20 KOYO 83A694 帕杰罗/富康/捷达 A—B
83A694 KOYO 35*55*20 35BG05S10G NTN DF0719
DF07AD2LA4 NTN 35*55*20 NSK 35BD219 富康/捷达
35BG05S10G NAC 35*55*20 NSK 35BD219 切诺基/捷达/得利卡
35BD6224 NSK 35*62*24 奥迪
35BD210 NSK 35*62*28
38BD5417 NSK 38*54*17 38BG05S2DS 安弛
38BG05S2DS NAC 38*54*17 38BD5417 安驰
40BD45 NSK 40*57*24 NTN DF0882 普桑 A—B
DF0882 NTN 40*57*24 NSK 40BD45 普桑
40BG05S2 NAC 40*57*24 NSK 40BD45 普桑
40BD49 NSK 40*62*20.50 6559469 海狮面包/红旗/别克轿 A—B
6559469 NF 40*62*20.50 40BD49 大宇赛手
40BD219 NSK 40*62*24 83A551B 本田里程/A32/标致 A—B
83A551B KOYO 40*62*24 NSK 40BD219 奥迪100/依维克
40BGS11G NAC 40*62*24 NSK 40BD219
40BGS35G NAC 40*62*24 NSK 40BD219
DF0832LU NTN 40*62*24 NSK 40BD219
40BGS12-DS NAC 40*62*21/24 老款丰田皇冠
40BGS39G NAC 40*66*24 DF-08A06L
40BD6830 NSK 40*68*30
45BG07S5G NAI 45*75*32 金龙中客车
5210-2RS KOYO 50*90*30 3210-2RS NSK
5211-2RS UBC 55*100*33 牡丹中巴
13BSW01A NSK 13*35*11
15BSW02 NSK 16*35*11
15BSW05 NSK 15*40*13.50
15BSW06 NSK 15*35*12
17VBSW02 NSK 17*42*13
19BSW05A NSK 19*35*7
19BSW02 NSK 19*41*12 VTAA19Z-4
VTAA19Z-4 NSK 19*41*12 NSK19BSW02
20BSW01 NSK 20*52*15
20BSW04 NSK 20*52*17
BT25-4 NSK 25*62*18
24TK308B2 NSK 38*67 RCT38SL1 五十铃皮卡
35TMK29B2 NSK 35*56.7 KOYO CT35S 奥拓
48TKA3201 NSK 32*70.2 RCT322SA 三菱帕杰罗/N31
48TKA3214 NSK 35*63.3 五十铃TBR柴
54TKA3501 NSK 40*74.2 五十铃客货
58TKA3703 NSK 帕杰罗V33
62TKB3304 NSK 蓝鸟U11
TK40-4A NSK 40*75 RCT4075-1S 40TRK-1 NACHI
TK55-1A NSK 55*87.5 CT55BL1 55TMK804
TK80-1A NSK 80*127 80TNK20 KOYO
40TKD07 NSK 40*67 40TRBC07-7 RCTS4067A
45TKD07 NSK 45*71.6 KOYO RCTS45
CT35S KOYO 35*56.7 35TMK29B2
CT55BL1 KOYO 55*87.8 NSK TK55-1A 55TMK804
RCT322SA KOYO NSK 48TKA3201
RCTS338SA1 KOYO 33*65.8 50TKE3301 长安昌河面包
RCT38SL1 KOYO 38*76 24TK308B2 五十铃皮卡
RCT401SA KOYO 54TKA3501
RCT4068A2RSE KOYO 公爵王Y31
RCT4075-1S KOYO 40*74.7 NSK TK40-4A
RCTS45 KOYO NSK 45TKD07
CT70B KOYO NSK TK70-1A 70TNK-1 NACHI
80TNK20 KOYO NSK TK80-1A 80TNK20-1
FCR55-17-11 NTN 帕杰罗V32
FCR55-1/2E NTN 帕杰罗V31
FCR48-24-5/2E NTN U12-U13
SF-0823 NTN 40*67 NSK 40TKD07
SF-0940 NTN NSK 45TKD07
SF-0820 NTN RCT4075-1S
SF-0816 NTN NSK RCT38SL
SF-1607 NTN NSK TK80-1A
TR0305AF4 KOYO 17*47*15.25 NSK 30303D
TR0506R KOYO 25*62*18.25 HR30305CN
TR285216 KBC 28*52*16 NSK 28KW02 现代前轮
TR060502 KOYO NSK 31KW01
TR060602D KOYO 30*62*13/18 NSK HR30206J 30*62*14/17
TR306217 KBC 30*62*17 NSK HR30206J
TR0607J-1 KOYO 30*72*16/25 STA3072-9
STA3072-9 KOYO 30*72*16/25 TR0607J-1
TRA0607RYR KOYO 30*72*20.75 ST3072-9 HR30306CN
TR0608A KOYO 32*75*29 HR323/32A
57007 KOYO 30*72*16/21 KOYO 30306JR
57277 KOYO 35*80*18/23 HR30307J
TR070602S KOYO 35*62
U298 HYZ 35*65*17/21 内外圈一体
U399 HYZ 39*73*18/22
TR0708-1-N KOYO 35*80*32.75 HR32307CN
TR070803 KOYO 35*80*23/31
TR070803C KOYO 35*80*22/31 CHA 35KC802 金杯
35KC802 CHIAN TR070803C
TR070902/354A KOYO 35*85*17/21 外圈354A
TR070904-1-9 KOYO 35*89*38 NSK R35-24
R35-24 NSK 35*89*37 TR070904 KOYO
57407 KOYO 40*70*19 57407/32008 U12变速箱
TR0809 KOYO 40*90*35.25 HR32308C NTN CR1754
TR080802D KOYO 40*75*16/21
TR080803 KOYO 40*80 NSK R40-15A NTN CR0864
TR100802A KOYO 50*77
TR100802-2 KOYO 50*83 TR100802-1 内圈
TR100902 KOYO NSK R52Z-4
TR111003 KOYO 55*100*32 NSK R55-8A NTN CR1154
TR5510032 KBC 55*100*32 TR111003
TR131305 KOYO 65*130*52 NSK 65KW01
TR191504 KOYO NSK R92Z-6
TM307A NSK 35*80*21 6307DDUNR
TM308NR NSK 40*90*23 6308DDUNR
TM8203LSA NTN 17*40*12 NTN 6203LLU
T28-1 KOYO 28*53*16.20 短园柱满滚子
SC060702CV KOYO 28*68*18 短园柱满滚子 内圈不可分离
SC070902-1L KOYO 35*90*23 短园柱满滚子 内圈可分离U35-6A NSK
U35-6A NSK 35*90*23 KOYO SC070902-1BVNA
36RFSNR NACHI 36*72*23 无内圈圆柱滚子 外圈带卡环
ST2850 KOYO NSK 28KW01
ST3072 KOYO HR30306CN TRA0607R
ST3368-1 KOYO 33*68*14.50
ST3580-1 KOYO 35*80*20/27
ST3590 KOYO 35*90*17/22
ST3890-N KOYO
ST4090-N KOYO 40*90*25.25 NTN 30308D R40-64A NSK
ST4580-9 KOYO 45*80*15/22
RNU0727 KOYO 47*70.5*22 无内圈圆柱滚子
ST5793 KOYO
CR-0676 NTN NSK 28KW01 ST2850
CR-0864 NTN 40KB08 NSK R40-15A TR080803
CR-1058 NTN NSK R50-12N 30310DJR KOYO
CR-1154 NTN NSK R55-8A TR111003 KOYO
CR-1754 NTN 40*90*26/36 HR32308CN TR0809 KOYO
025-3 NSK 25*52*18 NUPK2205 外圈带槽
15BC04S18SS NACHI 15*40*14 助力泵
B22-29 NSK 22*56*15
DG2256 KOYO 22*56*16 NSK 63/22
22BC06S5X NACHI 22*62*17 NSK B22-19
B22-19 NSK 22*62*17 22BC06S5X
DG2263 KOYO 22*63*18
25TM08NX1 NSK 25*62*17.50 6305NR外圈带卡环
5205NR NSK 25*52*20.60 开式外圈带卡环
DF-0555NC3 NTN 25*52*20.60 NSK 5205NR
3205 ATN9 SKF 25*52*20.60 开式外圈不带卡环 B
B25-83 NSK 25*58*16 NTN 62/28/25
DG256318 KOYO 25*63*18 KBC B25-63
B25-63 KBC 25*63*18 DG256318
B25-139 NSK 25*68*18 DG256818 KOYO
27TM01 NSK 27*68*18 双胶封 外圈63/28
TM2/28DDUNR NSK 28*58*16 62/28DDUNR
TM3/28DDUN NSK 28*68*18 63/28DDUN
28BC08S1NC NAC 28*80*21 U12变速箱 开式
B30-39GC4 NSK 30*62*16/24 DG3062DW
30BCDS2 NAC 30*62*16/24 B30-39GC4
06NUP0723B KOYO 30*67*23 圆柱滚子
B30-76AC.NR NSK 30*72*16
B30-93 NSK 30*72*19 NSK 6306DDU
TM3/32 NSK 32*75*20 NSK 63/32NR
B30-126N NSK 30*75*20
B30-120N NSK 30*80*21
B32-10 NSK 32*72*19 6306BLLU/32 尼桑巴宁后轮
6306BLLU/32 NTN 32*72*19 NSK B32-10
B32-14NR NSK 32*80*20
B32-18N NSK 32*80*23 外圈带N
32TM03 NSK 32*80*23 外圈带N带双胶盖
35DSF01 NSK 35*72*25 NTN SC07A32L U11/12/阳光/过桥
SC07A32L NTN 35*72*25 NSK 35DSF01
35TAG802 NSK 35*65*28.50
B35-53 NSK 35*72*17/26 35BCDS2 DG357226W
35BCDS2A1 NAC 35*72*17/26 NSK B35-53
DG357226W KOYO 35*72*17/26 NSK B35-53
35BVV07X-6 NAC 35*72*35 外圈带卡环
TM307 NSK 35*80*21 6307DDUNR
B35-97 NSK 35*80*25 外圈带铜环
DG358028W KOYO 35*80*21/28 丰田子弹头后大霸王
035-5 NSK 35*85*21 外圈带NR圆柱滚子
B35-68NR NSK 35*85*21
DG3585RKMD KOYO 35*85*23 双胶封外圈带槽
M35-3 NSK 35*95*27 无保持架
83A831 KOYO 36*67*23 NSK 36DSF02 佳美过桥轴承96.97款
36DSF02 NSK 36*67*23 KOYO 83A831 过桥轴承
3208 ATN9 SKF 40*80*30.2 双列球开式 外圈不带卡环 B
DG4092A KOYO 40*92*25.5 40TM05/35TM03 考思特
40TM05/35TM03 NSK 40*92*25.5 KOYO DG4092A 北京吉普变速箱213
83B231 KOYO 41*72*23 过桥轴承
45TM04 NSK 45*110*29 双胶封卡环
50TAG001 NSK 50*80*19
5210-2RS KOYO 50*90*30 3210-2RS NSK
5211-2RS UBC 55*100*33 牡丹中巴
50TM02 NSK 50*115*32 双胶封卡环
PU276033 KOYO
BA2B445539 SKF 25*52*37 富康后轮
27BWD01 NSK 27*60*50
27KWD02 NSK 27*52*43/45
28BWD01 NSK 28*61*42 DAC286142A
28BWD03 NSK 28*58*42 DAC285842 昌河/佳宝前轮
DAC28580042 SBR 28*58*42 中意/昌河王
28BWK12 NSK 28*带坐套 DACF1177 丰田花冠后轮
28BWK15 NSK 28*带坐套 长安之星前轮
30KWD01 NSK 30*58*42 福特轿车后轮
HB-3080C SBR 30*60*37 DAC3060W 乌诺/英格尔/沃尔沃后
30BWD01 NSK 30*63*42 DAC306342A
30BWD04 NSK 30*68*45 NTN DE0690 A31千里马前/风度
30BWK10 NSK 30*带坐套 丰田佳美后轮
30BWK17 NSK 30*带坐套
32BWD05 NSK 32*72*45 32BVV07-7 吉先达前轮
DAC34620037 SBR 34*62*37 高尔夫前轮
34BWD04 NSK 34*64*37 DE07A39LL DAC3464
HB-4022C SBR 34*64*37 韩国赛手前轮
DAC34660037 JAP 34*66*37 别克赛欧前轮
34BWD09 NSK 34*68*37 DAC3468
DAC35640037 JAP 35*64*37 夏利前轮 中华子弹头
DAC35650035 JAP 35*65*35 雷诺
35BWD14 NSK 35*65*37
DAC35660037 SBR 35*66*37 本土捷达
DAC35680037 SBR 35*68*37 KOYO DU3568 英格尔前轮/斯柯达
35BWD01 NSK 35*72*34 NTN DE0763 DAC357234
35BWD06 NSK 35*72*31/33 DAC357233
35BWD07 NSK 35*68*30/33 DAC3568
36BWD01 NSK 36*72*34 DE0769CS46P DAC367234
36BWD03 NSK 36*72*42
DAC37720037 SBR 37*72*37 宝马/莫斯科人
DAC37740045 SBR 37*74*45 宝马
DAC38700037 SBR 38*70*37 企亚千里马前
38BWD22 NSK 38*71*39 夏利2000前
38BWD01 NSK 38*74*33/36 DAC3874 38BWD15佳美前
38BWD15 NSK 38*74*33/36 38BWD01 尼桑阳光前/佳美前
DAC38740033/36 SBR 38*74*33/36 NSK38BWD01 可罗那前轮
38BWD04 NSK 38*72*34 DE0869CS46P DAC3872A
38BWD09 NSK 38*71*30/33 DAC3871
38BWD12 NSK 38*72*33/36 DAC387236 丰田克罗娜前
DAC38720033/36 SBR 38*72*33/36
38BVV07-20G NAC 38*73*40 DAC3873 本田思域前轮
38BWD10 NSK 38*74*40 马自达929前
38BWD06 NSK 38*74*50 DE0892LLCS
38KWD04 NSK 38*76*40/43
38BWD18 NSK 38*80*33/36
39BWD01 NSK 39*72*37 BAHB311396 桑塔2000前DAC3972
39BWD02 NSK 39*68*37 BAHB311315 普桑天霸前轮
DAC39740039 SBR 39*74*39 别克凯越/欧宝前轮
40BWD05 NSK 40*76*38/41 DAC407641
DAC40740036/34 SBR 40*74*34/36 NSK 40BWD15 赛马前轮
40BWD15 NSK 40*74*34/36 DAC40740036/34
40BWD06 NSK 40*74*40 DAC407440 马自达323/宝来前
40BWD07 NSK 40*80*34/36 DAC4080M1 三菱太空面包
40BW03 NSK 40*90*26
42KWD02 NSK 42*72*35/38 46T080704X U11U12前
42KWD02 NSK 42*72*35/38 专业厂
46T080704X KOYO 42*72*35/38 42KWD02 NSK U11U12前
DAC42750037 JAP 42*75*37 SKF 311424 奥迪5000前
42BWD06 NSK 42*76*35/38 TM-DE08A21 尼桑千里马前U13前
42BWD06 NSK 42*76*35/38 专业厂
DAC42760039 SBR 42*76*39 NTN CRI-0846 风之星/福特/圣达菲前
DAC42800037 SBR 42*80*37 北京现代
42BWD11 NSK 42*80*45 DAC4280 马自达626前
DAC42800045 SBR 42*80*45 DAC4280 马自达626前
DAC42840039 SBR 42*84*39 塔非克/依维克
43BWK01 NSK 43*带坐套 A31千里马后轮 A32风度后轮
43BWD12 NSK 43*76*43 A33
43BWD03 NSK 43*80*45/50 DAC4380ACS 凌志400后轮
43BWK03 NSK 43*带坐套 HUB081-44 原装雅阁前轮
43BWD06 NSK 43*82*45 DAC4382W 佳美96款前
DAC4382W KOYO 43*82*45 43BWD06 丰田专业厂包装
45BWD03 NSK 45*84*39/41 三菱SIGMA/6G72
45BWD07 NSK 45*84*40/42 广本2.2/现代前轮
45BWD07 NSK 45*84*39 本田专业厂包装 广州本田2.2前轮
JXC25469DB KOYO 49*84*48 DAC498448 MB100奔驰
48BWD02 NSK 48*86*40/42 广州本田2.4前轮
49BWD02 NSK 49*84*50
28KW01 NSK KOYO ST2850 NTN CR-0676
28KW02 NSK 28*52*18.4 KBC TR285216 现代前轮
28KW04 NSK 28*50.3*19
31KW01 NSK 31*54*15.7 TR060502 86款U11后轮
38KW01 NSK 38*65*14/21 三菱葛郎特前轮 起亚亚丁前轮
57410/LM29710 NTN 38*65*14/21 NSK 38KW01
50KW01 NSK 50*93*31
50KW02 NSK TR5011444 KBC
55KW02 NSK 55*100 TR111003
65KW01 NSK 65*130*52 TR131305
DAC286142 KOYO 28*61*42 28BWD01 NSK
DACF1177 KOYO 28*带坐套 28BWK12 丰田花冠后轮
DAC1092A KOYO 中华前轮
DACF1097FH KOYO 30*带坐套
DAC306342 KOYO 30*63*42 30BWD01 NSK
DAC3464 KOYO 34*64*37 34BWD04 NSK
DAC3468 KOYO 34*68*37 34BWD09 NSK
DAC3562W KOYO 35*62*40 昌河北斗星前
DAC35640037 SBR 35*64*37 DE-0766LUA 夏利前轮
DAC3568 KOYO 35*68*30/33 35BWD07 NSK
DAC357234 KOYO 35*72*34 35BWD01 NSK
DAC3577 KOYO 35*77*42 凌志400前轮
DAC3580 KOYO 35*80*47 DAC358047
DAC3668 KOYO 36*68*33 羚羊前轮
DAC367234 KOYO 36*72*34 36BWD01 NSK
DAC38700038 SKF 38*70*38
DAC3870W SBR 38*70*38 夏利前轮
DAC3872AC KOYO 38*72*34 38BWD04 NSK
DAC387236 KOYO 38*72*33/36 38BWD12 NSK 可罗那
DAC3873 KOYO 38*73*40 38BVV07-20 本田思域前轮
DAC3874 KOYO 38*74*33/36 38BWD01 NSK 38BWD15
DAC4072 KOYO 40*72*33/36
DAC40740036 SBR 40*74*36 哈飞赛马/菱帅前轮
DAC407440 KOYO 40*74*40 NSK 40BWD06 马自达323/宝来前
DAC40740040 SBR 40*74*40 NSK 40BWD06 美鹿前轮/宝来
DAC407641 KOYO 40*76*38/41 NSK 40BWD05
DAC4080M1 KOYO 40*80*34/36 NSK 40BWD07 三菱太空前轮
BAHB636187 SKF 40*80*34/36 KOYO DAC4080M1 三菱太空前轮
DAC40800036/34 KBC 40*80*34/36 双胶封 现代2.0现代包装
46T080805 KOYO 40*80*44/45
DAC42800036/34 SBR 42*80*36/34 北京现代伊兰特前
DAC4280 KOYO 42*80*45 NSK 42BWD11 NTN DE0818
DAC4282 KOYO 42*82*36 BA2B446047
46T090804 KOYO 43*77*38/42 丰田子弹头前
DAC4379 KOYO 43*79*38/41 本田吉普前轮
DAC4380AC KOYO 43*80*45/50 NSK 43BWD03 吉先达后轮
DAC4382W KOYO 43*82*45 NSK 43BWD06 佳美前轮丰田专业厂包装
DAC4484 KOYO 44*84*40/42
46T090805 KOYO 45*77*45/50
DAC4889 KOYO 48*89*42/44
HUB081-44 NTN 43*带坐套 NSK 43BWK03 原装雅阁前轮
HUB081-44 NTN 43*本田包装 NSK 43BWK03 原装雅阁前轮/专业厂
B-DE08A48 NTN 38*73*40 DAC3873 本田思域后轮
DE-0690 NTN 30*68*45 A32风度前轮 A31千里马前30BWD04
DE-07A39LL NTN 34*64*37 NSK 34BWD04
DE-0763 NTN 35*72*34 NSK 35BWD01 DAC357234
DE-0769CS4 NTN 36*72*34 NSK 36BWD01 DAC367234
DE-0869CS4 NTN 38*72*34 NSK 38BWD04 DAC3872A
DE-0871LLCS NTN 38*72*40
DE-0892LLC NTN 38*74*50 NSK 38BWD06
TU0811 NTN 39*72*37 BAHB311396 桑塔纳200前
4T-CRI-0868 NTN 39*38*37 BAHB311315 普桑前轮
4T-CRI-0881 NTN 42*72*35/38 NSK 42KWD02 U11U12前
4T-CRI-0822 NTN 42*72*38 专业厂 马自达626
BAHB311315 SKF 39*68*37 NSK 39BWD02 马自达929后/普桑前 A–B
BAHB311396 SKF 39*72*37 NSK 39BWD01 桑塔2000前
540360 FAG 39*68*37 BAHB311315 普桑前轮/起亚前
567447B FAG 39*41*75/37 BAHB633815 B5-A6前轮
BAHB311443 SKF 40*72*37 FAG 566719 捷达/高尔夫前 A–B
566719 FAG 40*72*37 BAHB311443 帕萨特A4前
BA2B446047 SKF 42*82*36 原装奥迪100 富康前轮
BAHB311413 SKF 42*82*37
BAHB633814 SKF 43*45*82/37 奥迪100前轮 红旗轿车前轮
800941C FAG 43*45*82/37 BAHB633814 奥迪100前轮
L44649/10 NSK 起亚后轮 A–B
L44649/10 KOYO
L45449/10 NSK 普桑奥迪红旗后内 U11U12U13后轮 A–B
L45449/10 KOYO 捷达变速箱 捷达后轮 天霸后轮
L68149/10 KOYO
L68149/11 NTN
L68149/11 NSK 皇冠2.8/3.0前内
LM12749/10 NTN 天霸后轮
LM12749/10 KOYO
LM12749/11 KOYO 皇冠2.8/3.0前外
M12649/10 KOYO L300 P03前外 金杯海狮前轮
M12649/10 NSK 五十铃皮卡后轮 金杯海狮前轮 A–B
M12649/10 HZY 公爵王/Y31前轮
M86649/10 KOYO V31V32V33差速器
M88043/10 KOYO V31V32V33差速器
M88048/10 KOYO
M89448/10 KOYO M89449/10 三菱叉速器
M802048/11 KOYO
LM11749/10 NSK 捷达/普桑后轮 A–B
LM11949/10 KOYO U11U12U13后 尼桑巴宁前轮
LM11949/10 NSK 奥迪/红旗后轮
LM29748/10 NSK
LM29749/10 NSK
LM48548/10 NSK L300 P03前内 金杯海狮前轮 A–B
LM48548/10 KOYO 五十铃皮卡后轮
LM48548/10 HZY 公爵王前轮
LM67048/10 KOYO 尼桑巴宁前轮
LM67048/10 NTN 尼桑巴宁前轮
LM78349/10 NSK 捷达叉速器变速
JL69349/10 NSK
JL69349/10 HYZ
HM88649/10 NSK 切诺基叉速器
HH506349/10/1 KOYO NSK 50KW02
LM300849/11 KOYO
LM501349/10 KOYO
LM501349/10 NSK
LM501349/14 KOYO
LM603049/11 NSK
LM603049/11 KOYO
LM102949/10 NTN
LM104948/10 KOYO
LM104948/10 NACHI
LM104948/10 HZY
HR320/22XJ NSK
HR320/28XJ NSK
303/28JR KOYO
HR320/32XJ NSK 标致505前内
HR323/32A NSK KOYO TR0608
469/453 KOYO
40KB08 NACHI TR080803 NSK R40-15A
R35-24 NSK 35*89*37 TR070904
R40-15A NSK NTN CR0864 TR080803 40KB08 NACHI
R40-17A NSK KOYO 30208JR
R40-64A NSK ST4090-N NTN 30308D
R45-11 NSK HR30209J
R50-12N NSK 30310DJR
R55-5 NSK 32310/55
R55-8 NSK TR111003 NTN CR1154
6203DDU NSK 17*40*12 TM8203LSAX V33导向轴承 A–B
6305NR KOYO 25*62*17 25TM08NX1 25*62*17.50
6306-2RSNR KOYO 30*72*19 DG307219
6307DDUNR NSK 35*80*21 NSK TM307
6308-2RSNR KOYO 40*90*23 NSK TM308NR
63/22N KOYO 22*56*16 KOYO DG2256
62/28/25 NTN 25*58*16 NSK B25-83
62/28DDUNR NSK 28*58*16 TM2/28DDUNR
63/28DDU NSK 28*68*18 TM3/28DDU
63/28DDUN NSK 28*68*18 TM3/28DDUN
4T-30206 NTN 30*62*17.25 KBC TR306217
HR30208J NSK 40*80*19.75 NSK R40-17 A—B
HR30209J NSK NSK R45-11 A—B
30303D NSK TR0305AF4 A–B
HR30305CN NSK KOYO TR0506R
30306JR KOYO 30*72*20.75 KOYO 57007
HR30306CN NSK TRA0607RYR KOYO ST3072C
HR30307J NSK 35*80*22.75 KOYO 57277 A–B
4T-30308D NTN NSK R40-64A KOYO ST4090-N
30310DJR KOYO NSK R50-12N NTN CR-1058

We are a bearing manufacturer , please contact us if you have any needs. Sales@shybearings.com. https://www.shybearings.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *